JAPAN

President: Hiroyuki OBAYASHI

Vice-President:
Ken KITAMURA

Secretary: Kyoko HIRANO

Treasurer: Machiko KATO

Fashion Director: Koji FURUKUBO

Room 603, Miyata Building, 1-38-2 Yoyogi, Shibuya-ku 151-0053 TOKYO

+81 0353513037

Back
Back to top