Fashion around the world

CREDITS - La Petite Madlen - Elen Traysman

Concept: Elen Traysman, La Petite Madlen
Hairstylist: Elen Traysman
Make-up Artist: Yunusova Lyubov
Model: Vozney Elena
Photographer: Kypriyanova Mariya

 Download hd photos

Back to top